Tarieven
Remedial Teaching                                  € 50,00 per uur
Bijles per uur                                             € 27,50 per uur
Huiswerkbegeleiding                               € 15,00 per uur (in klein groepsverband)
Huiswerkbegeleiding                               € 27,50 per uur (individueel)
10 strippenkaart Remedial Teaching    € 475,00
10 strippenkaart bijles                             € 250,00
10 strippenkaart huiswerkbegeleiding € 150,00 (klein groepsverband)
10 strippenkaart huiswerkbegeleiding € 250,00 (individueel)
(onderwijs is vrijgesteld van BTW)

Remedial Teaching op scholen
Voor scholen kan een op maat gesneden traject worden afgesproken. Bel voor meer informatie 06-46950378 (Johanette Beereboom)

Kernvisie methode
De begeleiding met de Kernvisie methode is een kortdurend traject. Er kan meestal worden volstaan met 8-10 sessies per kind. De consulten vinden tevens plaats om de 2 á 3 weken. Hierdoor blijven de kosten zo laag mogelijk.

Vergoeding gemeente Amsterdam/Amstelland
!!! Vanaf 1-1-2018 is het mogelijk om de begeleiding volgens de Kernvisiemethode te laten bekostigen via de Jeugdhulp van de gemeente Amsterdam/Amstelland. Informeer bij Kinder-Krachtig naar de mogelijkheden. !!!

Tarieven Kernvisie methode:
 Intake (ong.20 minuten)                gratis

Consult (ong. 60 minuten)             € 70,– (incl.BTW)

Verslaglegging/overleg                  € 35,– (incl BTW)
(alleen op aanvraag)

Begeleiding van uw kind thuis of op school is mogelijk hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht. Ouders/verzorgers dienen zelf af te stemmen wat de mogelijkheden binnen school zijn.

Bij verhindering binnen 24 uur voor aanvang van het consult zal 50% van het consult in rekening worden gebracht.

Tijdens het traject zal maandelijks een factuur worden verstuurd.

 

Talentenkompas
Deze online screening neemt 1 of 2 dagdelen in beslag. Na het invullen hiervan zal in en aparte afspraak
de rapportage worden besproken met ouders en kind.

Tarief (incl. rapportage en nabespreking)    € 325,– incl.BTW

Lezingen
Ik kom graag op een ochtend/middag/avond voor leerkrachten, ouderavonden voor ouders, kinderopvang, clubs etc. om informatie te geven over de Kernvisie methode en/of Talentenkompas. Indien u belangstelling heeft kunt u contact opnemen over de mogelijkheden en de kosten.

Vanaf 25 mei 2018 nieuwe wetgeving AVG
Ivm nieuwe wetgeving AVG zijn nieuwe Algemene Voorwaarden, een Privacyverklaring en een Klachtenreglement opgesteld.  Deze zijn onlosmakelijk verbonden met de mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst die u aangaat met Kinder-Krachtig. De Algemene Voorwaarden en het Privacyreglement zijn te vinden op de website. Het Klachtenreglement is op te vragen per e mail, johanette@kinder-krachtig.nl