Talentenkompas

Kinder-Krachtig en Talentenkompas

Vanaf 1 januari 2017 is Kinder-Krachtig gecertificeerd Talentenkompas screener. Een screening voor de leerlingen van groep 7 en 8 op passie, talent  en welbevinden.

Wat is Talentenkompas?

Talentenkompas geeft u op een veelzijdige manier inzicht in aspecten die invloed hebben op de prestaties van uw kind. Het geeft zicht op zijn of haar intellectuele capaciteiten, talenten, interesses en sociaal-emotioneel welbevinden. De belevingswereld en het perspectief van uw kind staan hierin centraal.

Talentenkompas kijkt verder dan alleen intellectuele vermogens (IQ) of feitelijke kennis. Het biedt u naast een brugklas indicatie inzicht in alle aspecten die een rol spelen bij de ontwikkeling van uw kind.

N.B. de brugklas indicatie die afgegeven wordt in de Talentenkompas rapportage is vooral bedoeld om de leerkracht en ouders te ondersteunen bij het tot stand komen van een goed gefundeerde brugklas keuze.

Wat biedt Talentenkompas:

  • geeft u inzicht in de manier waarop de prestaties van uw kind tot stand komen.
  • biedt inzicht in de talenten en interesses van uw kind.
  • geeft een beeld van hoe uw kind in zijn of haar vel zit en waar hij of zij zich mogelijk onzeker over voelt
  • geeft een indicatie van het best passende brugklas niveau aangevuld met sociale en persoonlijke factoren die van invloed zijn.
  • geeft zicht op de beleving van uw kind, wat aanleiding kan geven voor een waardevol gesprek met elkaar.

Talentenkompas bestaat uit tests die intellectuele capaciteiten (intelligentie) meten en vragenlijsten die de persoonlijkheid, interesses en de sociaal emotionele ontwikkeling (welbevinden) van een kind in kaart brengen.

Het afnemen van deze tests kan plaatsvinden bij Kinder-Krachtig in Amsterdam. De afname duurt één of twee dagdelen en kan individueel maar ook in groepsverband online worden afgenomen.

Voor meer informatie en prijzen kunt u bellen 06-46950378 of mailen johanette@kinder-krachtig.nl