Kinder-Krachtig en Talentenkompas werken samen

Help kinderen goed op weg in groep 7 en 8…….ontdek ook hun passie en talent.

Momenteel worden er veel voorlopige schooladviezen gegeven aan kinderen van groep 8. Deze schooladviezen gaan over de keuze van het vervolgonderwijs na de basisschool. Voor kind, ouders en school is dat spannend en soms ingewikkeld. Om ouders en school hierin bij te staan kunnen vanaf begin november kinderen van groep 7 en 8, naast de CITO test, het leerlingvolgsysteem en de Friese Plaatsingswijzer ook bij praktijk Kinder-Krachtig getest worden op passie, talent en welbevinden. Dit wordt gedaan d.m.v het online meetinstrument van Talentenkompas. Deze test duurt een halve dag en is een praktisch, waardevol en betrouwbaar online meetinstrument voor kinderen in deze groepen. De test kan zowel op school als in de praktijk van Kinder-Krachtig worden afgenomen.

Johanette merkte in haar praktijk dat kinderen naast rekenen, schrijven, lezen en spelling veel meer talenten hebben, alleen die worden niet gemeten in de huidige toetsingsmethodiek.

Door middel van de toetsing van Talentenkompas komen deze talenten en passies wel naar boven. Er wordt in deze test niet getoetst op kennis maar op denkvermogen. Het vermogen om in de toekomst iets te kunnen leren. Hierbij spelen passie, talent, motivatie, inzet, omgeving en welbevinden een belangrijke rol.

Door zicht te krijgen op het geheel van de intellectuele vermogens, talenten en interesses van het kind, wordt het eenvoudiger om een geschikte vervolgopleiding te kiezen. Het maakt het mogelijk om antwoord te vinden op vragen als: Moet het Havo of VWO worden? Of toch VMBO waarbij meer praktijk om de hoek komt? Heeft mijn kind wel voldoende zelfvertrouwen om die hogere keuze te maken? Is het belangrijk dat mijn kind makkelijk contacten kan leggen op misschien een kleinere school? Heeft het voldoende zelfvertrouwen en zit mijn kind goed in z’n vel? Heeft het gevoel voor logica of gevoel voor sport?”. Is ze creatief of verzorgend? Kortom, veel vragen waar de ouders en school graag een antwoord op willen. Talentenkompas kan samen met Kinder-Krachtig helpen. Gekozen is om deze test te doen in zowel groep 7 als 8 omdat in groep 7 er nog getracht kan worden om aan bepaalde punten nog aandacht te besteden en waar mogelijk te verbeteren. Je kunt hierbij danken aan bijvoorbeeld verminderen van faalangst of verhogen van de inzet. Daarnaast kan in deze periode ook al in een vroeg stadium gekeken worden naar het vervolgonderwijs dat past bij het kind. Als de test in groep 8 wordt afgenomen is het vaak een hulpmiddel die gebruikt kan worden om de lastige keuze van het niveau te bepalen en eventuele twijfels weg te nemen. Je hebt met dit totale pakket van leerlingvolgsysteem, de CITO score, de Friese Plaatsingswijzer en Talentenkompas een totaal beeld van het kind. Heeft u of uw school belangstelling of wilt u meer informatie, mail dan even met johanette@kinder-krachtig.nl of bel 06-46950378.

 

thumb_img_0355_1024