Kernvisie methode

Elke dag zijn er weer ongeruste ouders die zien dat hun kinderen leerproblemen hebben. Hun kinderen struikelen vaak over automatiseren, spelling, schrijven, rekenen, topografie, klokkijken etc. Thuis en ook op school is er van alles aan gedaan maar het wil niet lukken, de rapporten blijven achter en de leerkracht geeft aan dat het kind “het” niet kan. Dan is het mogelijk dat het kind met zijn rechterhersenhelft denkt: hij/zij denkt meer in beelden dan in woorden.

Ons onderwijs is juist rationeel en auditief ingesteld: onderwijs geschikt voor de linkerhersenhelft (de linksgeoriënteerde leerstijl). En dit botst. Doordat de lesstof op school niet aansluit bij de denkstijl van een kind dat denkt met de rechterhersenhelft, mist het kind een deel van de lesstof, raakt afgeleid en krijgt een achterstand op school. Kinderen die rechtsgeoriënteerd zijn, krijgen vaak een stempel. Ze hebben een ‘leerstoornis’. Maar niets is minder waar, ze hebben alleen een andere leerstijl.

Wilt u weten of u of uw kind links- of rechtsgeoriënteerd is? Doe dan de test!

Uw kind en de Kernvisie methode
Als uw kind denkt met de rechterhersenhelft, automatiseert het niet zoals ze dat op school de kinderen aanleren. Het vaak herhalen van de lesstof heeft bij deze kinderen geen zin. Omdat andere kinderen de lesstof wel oppakken en begrijpen, denkt het rechtsgeoriënteerde kind vaak van zichzelf dat het dom is. Daardoor kan het kind bijvoorbeeld faalangst ontwikkelen en/of heeft het minder zelfvertrouwen.

Kinderen die denken met hun rechterhersenhelft hebben echter een bijzonder talent: zij kunnen hun visuele systeem aanspreken. Via de Kernvisie methode leert uw kind, welke denkt met zijn of haar rechterhersenhelft, om de lesstof visueel op te slaan. Het leert woordbeelden maken en deze dan actief op te slaan in het lange termijn geheugen. Hij of zij kan de lesstof daardoor blijvend reproduceren. Het leert met zijn of haar leerstijl leren en kan meedraaien in het reguliere onderwijs.
Wanneer uw kind deze techniek beheerst kan dit ook worden toegepast op spelling, rekenen, tafels, topografie, talen, klokkijken etc. Het resultaat hiervan is dat uw kind weer plezier krijgt in leren en goed kan meedraaien in het reguliere onderwijs.

Begeleiding dmv de Kernvisie methode is niet alleen geschikt voor kinderen van het basisonderwijs. Heel regelmatig komen leerlingen van het voortgezet onderwijs of volwassenen erachter dat het reproduceren van woorden en cijfers (rekenen) niet gemakkelijk gaat. Ook dan kunnen een paar sessies helpen om dit probleem te voorkomen. Je bent nooit te oud om dit aan te leren .

In 5 tot 8 sessies maken de kinderen zich de techniek eigen en ervaren zij – en u als ouder/verzorger – dat leren voor iedereen is weggelegd. Maar wel op een eigen manier! Voor leerlingen van het voortgezet onderwijs en volwassenen kan vaak worden volstaan met 4 tot 5 sessies.

Bent u ouder/verzorger, leerling of leerkracht en wilt u meer informatie over de Kernvisie methode neem dan contact op met Johanette Beereboom via e-mail johanette@kinder-krachtig.nl of telefoon 06-46950378